LEAA

Matrikullimi

A e dinit se ?

A E DINIT? Në Shqipëri me ligj duhet që të gjitha kafshët për konsum të matrikullohen brenda 15 ditëve pas lindjes. Informacioni që përmban matrikulli për shëndetin e kafshëve, është i nevojshëm për punën e inspektorëve, të veterinerëve dhe të...